all works

4 works in Donemus catalogue

popular works

Vier composities voor beiaard : bekroond te Utrecht, 1957

Genre: Chamber music
Subgenre: Carillon
Instruments: car

Muziek voor beiaard : = Music for carillon, zes composities bekroond met de Visser-Neerlandia prijs 1958, six compositions awarded the Visser-Neerlandia prize 1958

Genre: Chamber music
Subgenre: Carillon
Instruments: car

Drie composities voor beiaard / B. Tideman-Wijers

Genre: Chamber music
Subgenre: Carillon
Instruments: car

latest edition

Oostersche impressie : voor piano, 1920 / B. Tideman-Wijers

Genre: Chamber music
Subgenre: Piano
Instruments: pf

 

composer

Tideman-Wijers, Bertha

Nationality: Netherlands
Date of birth: 1887-01-01
Date of death: 1976-01-01

1887 - 1976

Bertha Tideman - Wijers werd op 8 januari 1887 in Zutphen geboren. Zij overleed op 1 januari 1976.

Opleiding
Van haar zevende tot haar twaalfde jaar kreeg zij pianolessen van haar moeder. In 1900 verhuisde het gezin naar Berlijn. Hier kreeg zij pianoles van haar oudere zuster en van de pianiste Marie Tauszky. Aan het Sternsche Conservatorium studeerde zij theorie en compositie. In 1906 ging zij naar de Hochschule für Musik, waar zij piano studeerde bij Ernst van Dohnányi en compositie bij Richard Rössler. In 1909 ontving zij haar einddiploma.

Activiteiten
In 1908 en 1909 gaf zij concerten voor twee piano's met haar zuster Betsy Wijers. Van 1911 tot 1929 woonde zij als vrouw van een bestuursambtenaar in Nederlands Indië. Daar ontstonden haar eerste composities: Oostersche Impressies, voor piano en Kindersproke, voor spreekstem en piano.

Composities
Tideman - Wijers heeft veel kinderliedjes gecomponeerd, enige liederen en beiaardstukken.