all works

25 works in Donemus catalogue

popular works

Monoloog : voor clarinet solo, 1991 / Jacques Reuland

Genre: Chamber music
Subgenre: Clarinet
Scoring: cl

Enigmata : voor klarinet, violoncello en piano, 1986 / Jacques Reuland

Genre: Chamber music
Subgenre: Wind and string and key instrument(s)
Scoring: cl vc pf

Songs : for soprano, (1966) / [text] by Robert Burns, Jacques Reuland

Genre: Vocal music
Subgenre: Voice and piano
Scoring: sopr pf

latest edition

Quasi niente : voor orkest, 1969-1970 / Jacques Reuland

Genre: Orchestra
Subgenre: Orchestra
Scoring: 3222 3330 timp perc str

 

composer

Reuland, Jacques

Nationality: Netherlands
Date of birth: 1918-01-01
Date of death: 2008-01-01

1918 - 2008

Jacques Reuland werd geboren op 8 juni 1918 te Rotterdam; hij overleed op 5 april 2008 in Zwolle.

Opleiding
Reuland genoot viool-, piano- en orgelonderwijs in Rotterdam. Zijn belangstelling voor de directievakken bracht hem in contact met Piet van Mever, die hem een theoretische en praktische scholing voor het harmonie- en fanfareorkest bezorgde, waardoor hij zich in 1946 in Almelo kon vestigen als dirigent van een aantal korpsen. Al spoedig deed zich het verlangen voor naar ontwikkeling op andere terreinen, zoals koordirectie, theorie en compositie. Daartoe studeerde hij bij Piet Ketting, Arend Koole, Hendrik Andriessen, Bernard van den Sigtenhorst Meyer, J. Daniskas en Andries de Braal.

Activiteiten
Hij was docent aan het Twents Conservatorium in Enschede and dirigent van verschillende koren. Van 1963 tot 1983 was hij directeur van het Stedelijk Muzieklyceum in Zwolle.

Composities
Als componist bewoog hij zich voor een belangrijk deel op het terrein der vocaliteit, te weten liederen, koorwerken - a cappella en met orkestbegeleiding - en een zangspel. Daarnaast echter orkestwerken, kamermuziek en composities in allerlei bezettingen voor het muziekonderwijs. Opdrachten werden hem verleend door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap in 1960, de Johan Wagenaarstichting in 1968 en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst in 1985.

Prijzen
In 1958 verwierf hij de Visser-Neerlandiaprijs voor zijn koorwerk Het Woord. Jacques Reuland kreeg in 1998 de Overijsselse cultuurprijs 1998.