all works

79 works in Donemus catalogue

popular works

Triptychon : voor koperkwintet, 1982, [Torenmuziek], 1 / Ludwig Otten

Genre: Chamber music
Subgenre: Brass quintet; Brass ensemble (2-12 players)
Scoring: h 2trp trb trb-b/tb

Ode : voor sopraan en 4 trombones, 1989 / Ludwig Otten

Genre: Vocal music
Subgenre: Voice and instrument(s)
Scoring: sopr 3trb trb-b

Rhapsodie : voor kamerorkest, 2001 / Ludwig Otten

Genre: Orchestra
Subgenre: Orchestra
Scoring: 0222 2000 timp str

latest edition

Cassation - paraphrase : voor kopersextet, 1984 / Ludwig Otten

Genre: Chamber music
Subgenre: Brass ensemble (2-12 players)
Scoring: 3trp 3trb

 

composer

Otten, Ludwig

Nationality: Netherlands
Date of birth: 1924-01-01

1924

Ludwig Otten werd op 24 februari 1924 geboren in Zandvoort.

Opleiding
Hij ontving zijn beroepsopleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij piano studeerde bij Johanna Wagenaar en muziektheorie bij Martin L├╝rsen. Verder studeerde hij bij Sem Dresden en Henk Badings.

Activiteiten
Vanaf 1952 werkte Otten als piano- en theorieleraar aan de Deventer Muziekschool. In 1970 werd hij benoemd tot leraar theoretische vakken aan het Rotterdams Conservatorium.

Composities
Otten schreef voornamelijk kamermuziek voor diverse bezettingen, enige orkestwerken en muziek voor koperensembles. Hij ontving verschillende opdrachten, ondermeer van het Rijk en van de Johan Wagenaarstichting, alsmede een stipendium. Tussen 1972 en 1982 werd hij, mede door omstandigheden van professionele aard, genoodzaakt de pen neer te leggen. In zijn strikt tonale stijl toont Otten een voorliefde voor het gebruik en de vermenging van kerktoonsoorten, voor ostinate figuren, een heldere structuur, een volle klank en (vooral in de latere werken) grote melodiebogen. In de doorgaans heersende homofonie treft men soms fugati en andere polyfone elementen. De eis van eenvoudige speelbaarheid heeft duidelijke invloed op het gebruik der instrumenten en zangstemmen, maar de componist streeft er zoveel mogelijk naar zijn werk toch niet 'kinderlijk' te doen klinken. Ludwig Otten is, wat zijn compositorische activiteit betreft, niet aangesloten bij enige groepering of richting. In het algemeen wordt zijn werk gekenmerkt door 'Spielfreudigkeit' en zeker niet door 'progressiviteit'. Hij heeft een onversneden bewondering voor het werk van Maurice Ravel en voor dat van de auteur W.F. Hermans.

Prijzen
Aan Otten werd de prijs De Gulden Adelaar van de Stad Deventer toegekend.

Ludwig Otten
1992