all works

75 works in Donemus catalogue

popular works

Psalm 125 : for mixed choir / br Kris Oelbrandt ocso

Genre: Vocal music
Subgenre: Mixed choir
Instruments: SATB choir

Noli me tangere : for mezzo-soprano and piano / br Kris Oelbrandt ocso; lyrics by Janet Morley

Genre: Vocal music
Subgenre: Voice and piano
Instruments: zang pf

Reconciliation Magnificat : Loflied der Verzoening; for soprano, alto, baritone, choir and ensemble / Br Kris Oelbrandt ocso

Genre: Vocal music
Subgenre: Mixed choir and instruments
Instruments: GK4 picc hp perc 2vn vla vc

latest edition

Psalm 125 : for mixed choir / br Kris Oelbrandt ocso

Genre: Vocal music
Subgenre: Mixed choir
Instruments: SATB choir

 

composer

Oelbrandt, Kris

Website: Abdij Maria Toevlucht ; Featured Composer's Page

Kris Oelbrandt was born in Sint-Gillis-Waas, Belgium, on November 13, 1972.
Education: Oelbrandt studied violin, viola, and piano at the Academy of Music, Drama, and Dance in Sint-Niklaas. From 1991 to 1993, he studied music theory with professors Willem Kersters and Wim Henderickx at the Royal Conservatoire of Antwerp. In addition, he also received the great distinction “Meestergraad Muziekschriftuur” by Rafaël d’Haene at the Royal Conservatory of Brussels, where he studied from 1993 to 1996.
He became a graduate student at the Queen Elisabeth Music Chapel in 2001: an internationally renowned prestigious institute for graduate master’s students who want to perfect their skills.
Career: On May 15, 2002, Oelbrandt became a trappist monk, because he wanted to actively seek a deeper, more spiritual foundation of his life and work, despite a growing number of commissioned works and performances.
After five years of compositional silence, Kris decided to take up the pen again. His first compositions from this “second period” are short organ interludes, which were played by his monk brothers or himself during Sunday High Mass.
On November 22, 2008, Kris made his Solemn Profession. For this reason, his community gave him a very original gift: the premiere of his newly composed Second String Quartet, ‘Bits and Pieces‘, in the abbey church by the Landini quartet of Jenny Spanoghe.
In 2009, Oelbrandt earned his Bachelor’s Degree in Theology and religious studies at the Catholic University (KU) Leuven, with a great distinction. He wrote his dissertation on the (im)possibilitiy of unambiguous translation of theological concepts into abstract music, notably in the scores of Olivier Messiaen.
Compositions: His ‘Concerto‘ for cello and string orchestra was premiered March 18, 2001 in the Botanique in Brussels. In addition to this, various compositions for piano and chamber music were performed in that period.
In 2009, he composed ‘Concert Mass‘ for mixed choir and organ, commissioned by the Laurentius Parish Antwerp.
From 2010 tot 2012, Kris worked on an oratorio for soprano, baritone and chamber ensemble, from a commission by Arts & Soul, the cultural organization of the Dominican Community Brussels. Six cantatas meditate on the themes of Lent, based on biblical and non-biblical texts of the past and present. The ‘Spring Oratorio‘, as it is called, was premiered in two parts.
Encouraged by his brothers, Kris composed a piano cycle in 2013, based on a core text from the Benedictine monastic tradition: the ‘Twaalf trappen van nederigheid’ (Twelve Steps of Humility) of Saint Benedict. In 2014, his work ‘Ignatius Cantate‘ for baritone, choir, and mixed ensemble, commissioned by the Jesuit Community of the Old Abbey of Drongen, was premiered.
Awards: In 2000, Oelbrandt won the “Jan Decadt” prize with the piano trio ‘Resonances‘, which is the first prize of the “Muizelhuis Concerts” Composition Contest. He also won the second prize of the “Weimarer Frühjahrstage für Zeitgenössische Musik” in 2010 with the ‘Concert Rhapsody‘, interpreted by Egidius Streiff (violin) and the Lohorchester Sondershausen, and conducted by Markus Frank.

1972 - 1990

Kris Oelbrandt wordt geboren in Sint-Gillis-Waas (België) op 13 november 1972. Hij studeert viool, altviool en piano aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Sint-Niklaas.

1991

Eerste prijs notenleer met onderscheiding bij Jan-Pieter Biesemans aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen.

1993

Eerste cyclus (= bachelor) muziektheorie bij Willem Kersters en Wim Henderickx aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen met grote onderscheidingen voor alle compositievakken.

1996

Meestergraad Muziekschriftuur met grote onderscheiding bij Rafaël d'Haene aan het Koninklijk Conservatorium Brussel.

2001

Gegradueerde met onderscheiding bij Luc van Hove aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth.
In 2000 wint hij de prijs Jan Decadt van de Muizelhuisconcerten voor zijn pianotrio Resonances. In datzelfde jaar wordt hij gelauwerd als meest getalenteerde leerling van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Sint-Niklaas en wordt hem gevraagd het opdrachtwerk te componeren voor de Axion Classics Muziekwedstrijd.
Zijn concerto voor cello en strijkorkest gaat op 18 maart 2001 in première in de Botanique in Brussel; ook diverse composities voor piano en kamermuziek vinden hun weg naar het podium.

2002

Op 15 mei besluit Kris Oelbrandt monnik te worden. Ondanks een groeiend aantal compositieopdrachten en uitvoeringen wil hij actief op zoek gaan naar een diepere, meer spirituele onderbouwing van zijn leven en werk.

2007

Na vijf jaar compositorische stilte besluit Kris de pen weer op te nemen. Zijn eerste composities uit deze "tweede periode" zijn korte orgelinterludiën die hij of zijn medebroeders spelen als offerandespel tijdens de zondagse hoogmis, met veel bijval van zijn communiteit en de kerkgangers.

2008

Kris Oelbrandt doet op 22 november (feest van Sint Cecilia) zijn solemnele professie. Zijn gemeenschap geeft hem een origineel geschenk: de première van zijn pas gecomponeerde Tweede Strijkkwartet "Bits and Pieces" in de abdijkerk op 7 maart van het jaar daarop door het Landini-kwartet van Jenny Spanoghe.

2009

Via deeltijdstudie behaalt hij als monnik een Bachelor in de Godgeleerdheid met grote onderscheiding aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn proefschrift gaat over de communicabiliteit van theologische concepten in muziek, met andere woorden: is het mogelijk om op een eenduidige en ondubbelzinnige manier godsdienstige denkbeelden te vertalen in abstracte, non-tekstuele muziek? Hij onderzoekt hierbij met name Olivier Messiaens muziek.
Zijn Concertmis voor koor en orgel, een opdracht van de Laurentiusparochie Antwerpen, gaat eind dat jaar in première.

2010

Hij wint de tweede prijs van de Weimarer Frühjahrstage für Zeitgenössische Musik. Zijn concerto voor viool en symfonisch orkest gaat er op 29 april in première met Egidius Streiff (viool) en het Loh-Orchester Sonderhausen onder leiding van Markus Frank.

2012

Van 2010 tot 2012 werkt hij aan een oratorium voor sopraan, bariton en kamerensemble in opdracht van de vzw Arts & Soul, de culturele organisatie van de Dominicaanse Gemeenschap Brussel. Zes cantates mediteren over de thema's van de Veertigdagentijd (schepping, lijden, ballingschap, liefde, transfiguratie en verrijzenis) aan de hand van Bijbelse en niet-Bijbelse teksten van vroeger en nu. Het "Lenteoratorium" gaat in twee delen in première: de eerste drie cantates in maart 2011 (Ottignies, Brussel en Luik) en de volgende drie in maart 2012 (Antwerpen, Brussel en Ottignies).

2013 - 2014

Aangemoedigd door zijn medebroeders componeert hij een pianocyclus op basis van een kerntekst uit de Benedictijnse monastieke traditie: de "Twaalf trappen van nederigheid" van Sint Benedictus.
Eind 2014 gaat zijn "Ignatiuscantate" voor bariton, koor en gemengd ensemble in première, een opdracht van de jezuïtische gemeenschap van de Oude Abdij van Drongen.

2016 - 2018

In april 2016 verkrijgt Kris de Nederlandse nationaliteit.
In juli 2016 wordt een deel van zijn pianocyclus "Catharsis", "Growing Silence", geselecteerd voor het Fingerprints#2-project van Klara: het wordt voor cd opgenomen door Nikolaas Kende.
In 2017 wordt zijn pianocyclus "Catharsis" uitgevoerd in de Westvestkerk in Scheidam. Het Kamerkoor Ad Parnassum geeft hem de opdracht voor een cantate ter gelegenheid van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog: de "Peace Cantata" wordt de eerste keer opgevoerd op 4 november 2018 in de abdij OLV v Koningshoeven.
In 2018 vinden nog enkele premières plaats: "Seven Last Words" (Jenny Spanoghe, Van Goghkerkje Zundert), "Seven Manieren van Minne" (Oneiros ensemble en Els Mondelaers, abdij OLV v Nazareth in Brecht).