all works

8 works in Donemus catalogue

popular works

Materiam superabat opus Zelomaniana : hobo, strijkorkest, opus 2 no. 38 / Rolf Knap

Genre: Orchestra
Subgenre: Oboe and string orchestra
Scoring: str ob-solo

Liederen van doofstommen : Cyclus I, 2, lage stem, piano, 1976 / Rolf Knap

Genre: Vocal music
Subgenre: Voice and piano
Scoring: low pf

Dilemmaniana voor Marrie : declamatie en cello, (spanningssturing in een diade), opus 2, no. 36, "Skin-music" / Rolf Knap

Genre: Vocal music
Subgenre: Speaking voice and instrument(s); Multimedia and singing voice(s) with or without instrument(s)
Scoring: recit vc electronics

latest edition

Harmonische reflecties : piano solo, 1976, revisie 1984 / Rolf Knap

Genre: Chamber music
Subgenre: Piano
Scoring: pf

 

composer

Knap, Rolf

Nationality: Netherlands
Date of birth: 1937-01-01
Website: www.componisten.net/default.asp?pageid=16

CURRICULUM VITAE
Rolf Knap, geboren in Amsterdam, 17 oktober 1937
Nederlandse nationaliteit

Componist/musicus, genoot zijn vakopleiding in Haarlem bij de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en in Amsterdam aan het Amsterdams Conservatorium. Studeerde onder anderen bij Haakon Stotijn en Cees van der Kraan (hobo), Jo Vincent (ensembleklas), Charles van der Heijden en Lo Vincent (piano) en bij Karel Mengelberg (compositie, muziektheorie en directie). Later studeerde hij enige tijd sonologie aan de R.U. van Utrecht, o.a. bij Stan Tempelaars.

Woonde eerst in Betondorp en later in de Jordaan en Oud-West. Sinds 1975 woont hij in Westfriesland. Vanaf 1960 werkte hij als freelance hoboïst (hobo, oboe d'amore en oboe da caccia) en ook als dirigent in de amateur- en muziekstudentensector. Daarnaast werkte hij in het muziekonderwijs eerst als pianoleraar, blokfluitdocent en later als hoofd- en bijvakdocent hobo. Was medeoprichter van een muziekschool (Stichting Stedelijke Muziekschool Wageningen e.o.), een kamerorkest (Haarlems Kamerorkest), een elektro-instrumentale multidisciplinaire improvisatiegroep (STEIM-Projectgroep-8), een muziekvereniging (Skrjabin Genootschap) en van een stichting om in onbruik geraakte dorpskerkjes te herbestemmen tot componistenateliers (Stichting Muziekcentrum Oosterleek, 1975).

In 1972 won hij - samen met Willem Frederik Bon - een gedeelde eerste prijs voor compositie, van de toenmalige Jeugd en Muziek Componistenstudio. Werkte in opdracht aan het toonzetten van gedichten van Nico Verhoeven, Bezige Bij zie: http://www.farsk.nl/temas/reve/06eerbiediggewag.htm . Maakte samen met de componist Simeon ten Holt studiereizen naar Frankrijk (Symposium GMEB-studio) en Engeland (Audio Engineering Society-convention).

Publiceerde naast composities (bij DoNeMus en SMO-Kunstuitgeverij) in 1988 vanuit het SMO-Platform voor Muziek- en Muziekonderwijsbeleid, een vlugschrift onder de titel "Notities over Zaalacoustiek", waarin oplossingen worden aangedragen voor geluidsproblemen in concertaccommodaties, veroorzaakt door het wijdverbreide betonbouwen. Publiceerde in eigen beheer zijn literatuuronderzoek naar geluidsperceptie onder de titel Faseovergangen van Geluid naar Gehoor. Zie: http://www.componisten.net/default.asp?pageid=16

Was in 1985, het Europese Jaar van de Muziek, een van de eerste initiatiefnemers tot de oprichting van het Skrjabin Genootschap. Dankzij zijn niet aflatende enthousiasme werd in 1992 een Skrjabin Festival georganiseerd, met een week lang concertuitvoeringen en meestercursussen door internationaal vermaarde Skrjabin-specialisten, te Utrecht in de Fentener van Vlissingen-zaal en een succesvol slotconcert in het Concertgebouw te Amsterdam. Zie ook: http://www.componisten.net/SkrjabinGenootschap

Sinds 2000 werkt hij in het SMO-bestuur aan de internationalisering van het Skrjabin Genootschap en aan de voorbereiding van een meertalige productie en uitgave van het Skrjabin Bulletin. Verder is hij actief als componist en recentelijk als creatief producent van een filmoperaproject over Ferdinand Domela Nieuwenhuis (‘Us Ferlosser’) en het Nederlandse interbellum. Zie ook: http://www.fdnmuseum.nl

Jammer genoeg is de voortgang van zijn projecten, zowel het componistenatelierproject, het toonzetten van de gedichten van Nico Verhoeven en het componeren van andere composities als ook het filmoperaproject over Ferdinand Domela Nieuwenhuis, door allerlei politiek/juridisch geharrewar stil komen te liggen, om niet te zeggen totaal mislukt, als gevolg van de diefstal van al zijn werkmateriaal door de v.m. Gemeente Venhuizen, zijn gemeente van inwoning. Zijn werkmateriaal bestond uit muziekinstrumenten w.o. zijn vleugelpiano, hobo's maar ook zijn bladmuziek, partituren, muziekvak-literatuur, beroepskleding, geluidsapparatuur, tapes en grammofoonplaten etc. etc..

1937

Rolf Knap werd op 17 oktober 1937 te Amsterdam geboren.

Opleiding
Componist-musicus, genoot zijn vakopleiding in Haarlem bij de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en aan het Amsterdams Conservatorium. Studeerde onder anderen bij Haakon Stotijn en Cees van der Kraan (hobo), Jo Vincent (ensemble), Karel van der Heijden en Lo Vincent (piano), bij Karel Mengelberg (theorie, compositie, directie). Van 1971 tot 1973 studeerde hij aan het Instituut voor Sonologie in Utrecht (sonologie en elektronische muziek) bij Stan Tempelaars.

Activiteiten
Sinds 1960 werkte hij als hoboïst (hobo, oboe d'amore en oboe da caccia) en ook als dirigent in de amateur- en studentenmuzieksector. Daarnaast werkte hij in het muziekonderwijs alspianoleraar, blokfluitdocent en later als hoofd- en bijvakdocent hobo. Was medeoprichter van een muziekschool, een kamerorkest, een elektro-instrumentale multidisciplinaire improvisatiegroep, een muziekvereniging en van een stichting om in onbruik geraakte kerkgebouwen muzikaal te herbestemmen tot componistenateliers.
In 1970 won hij - samen met Willem Frederik Bon - een gedeelde eerste prijs voor de compositie In memoriam Gerrit Willems, van de toenmalige Jeugd en Muziek Componistenstudio. Werkte in opdracht aan het toonzetten van gedichten van Nico Verhoeven (Bezige Bij). Maakte samen met de componist Simeon ten Holt studiereizen naar Frankrijk en Engeland.
Publiceerde naast composities (bij Donemus en SMO-Kunstuitgeverij Oostelijk Westfriesland) in 1988 een vlugschrift onder de titel Notities over Zaalacoustiek, waarin oplossingen worden aangedragen voor geluidsproblemen in concertaccommodaties, veroorzaakt door het wijdverbreide betonbouwen.
Was in 1985, het Europese Jaar van de Muziek, een van de eerste initiatiefnemers tot de oprichting van het Skrjabin Genootschap. Dankzij zijn niet aflatende enthousiasme werd in1992 een Skrjabin Festival georganiseerd, met een week lang concertuitvoeringen en meestercursussen door Internationale Skrjabin-specialisten, in de Fentener van Vlissingenzaal te Utrecht en met een succesvol slotconcert in het Concertgebouw te Amsterdam. Sinds 2000 werkt hij in het bestuur aan de internationalisering van het Skrjabin Genootschap en aan de voorbereiding van een meertalige productie en uitgave van het Skrjabin Bulletin.
Verder is hij actief als componist en recentelijk als creatief producent van een filmoperaproject, over Ferdinand Domela Nieuwenhuis ('Us Ferlosser') en het Nederlandse interbellum.

Rolf Knap
(2003)