all works

40 works in Donemus catalogue

popular works

Kamermuziekwerken 1 / Albert de Klerk

Genre: Chamber music
Subgenre: Mixed ensemble (2-12 players)

Prière pour la paix : voor bas en piano (orgel), 1988 / op tekst van St. Franciscus van Assisi, Albert de Klerk

Genre: Vocal music
Subgenre: Voice and piano; Voice and Organ
Scoring: bas pf/org

Pianowerken / Albert de Klerk

Genre: Chamber music
Subgenre: Piano
Scoring: pf

latest edition

Werkenlijst Albert de Klerk / Lourens Stuifbergen

Genre: Unknown

 

composer

Klerk, Albert de

Nationality: Netherlands
Date of birth: 1917-10-04
Date of death: 1998-12-01
Website: Website

De Klerk was the organist at St. Joseph's Church in Haarlem, playing there the Adema organ from the time he was 16 until his death. As the organist of the city of Haarlem, he performed at least 6,400 times, playing a multitude of improvisations. These were the subject of a doctoral thesis in which Gerard Sars concluded: “Improvising as he did renews church music from within so that participants in the liturgy are not alienated.” De Klerk had his own musical language, a moderately modern idiom, with a leaning toward the style of César Franck and Hendrik Andriessen. “De Klerk, who was gifted with absolute pitch and sharp theoretical and practical insight, had a legendary musicality. [...] As an improviser, he was world famous among his colleagues, in part thanks to the Haarlem organ competition each summer, which drew countless organists to the city.” De Klerk was self-taught as a composer.

1917

Albert de Klerk wordt geboren op 4 oktober in Haarlem. Zijn vader is de Vlaamse musicus Jos de Klerk (1885-1969) die in 1914, op de vlucht voor de Eerste Wereldoorlog, vanuit Antwerpen naar Haarlem gekomen was waar hij als organist en koordirigent in de St. Josephkerk werkte

1931

Zijn eerste pianolessen krijgt Albert de Klerk van Hendrik Andriessen. Vanaf zijn veertiende werkt De Klerk als assistent-organist bij Hendrik Andriessen in de St. Josephkerk.

1934

Op 16 jarige leeftijd wordt hij benoemd tot organist van de St. Josephkerk te Haarlem als opvolger van Hendrik Andriessen. Hij gaat naar het Amsterdams Conservatorium waar hij orgel studeert bij Cornelis de Wolf, Jacob Bijster en Anthon van der Horst en piano bij Anton Tierie, George van Renesse en Willem Smalt.

1939

Cum laude studeert De Klerk af, met een onderscheiding voor improvisatie.

1941

De Klerk behaalt de Prix d'Excellence en de Toonkunstprijs. Door de oorlog kan hij zijn studie echter niet voortzetten in het buitenland of concerten geven. Samen met Jan Mul en Herman Strategier vormt hij de club 'Tres Pueri'. Ze verzorgen clandestiene publicaties van muziek. In 1942 componeren zij de mis van de drie jongelingen, 'Missa trium puerorum', die wordt opgedragen aan de dan 50-jarige Hendrik Andriessen.

1946

De Klerk dirigeert het door hemzelf opgerichte Koor Katholiek Haarlem (het tegenwoordige Concertkoor Haarlem) en begint met het geven van orgelles aan de Kerkmuziekschool in Utrecht. Dit doet hij tot 1964.

1952

De Klerk wordt gevraagd als jurylid bij het Orgelimprovisatieconcours dat, mede op initiatief van zijn vader in 1951 voor het eerst plaatsvond.

1956

Samen met Piet Kee wordt De Klerk benoemd tot stadsorganist van Haarlem. Zijn productiviteit en improvisatiekunst zijn groot.

1962

De grammofoonplaat 'Die Kleinorgel' (Telefunken) krijgt een Edison.

1964

De Klerk krijgt een aanstelling als docent voor het hoofdvak orgel aan het Amsterdams Conservatorium. Hij leidt er een generatie toonaangevende organisten op, waaronder Hans van Nieuwkoop, Gert Oost en Leo van Doeselaar.

1983

De Klerk neemt afscheid als docent aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Bij zijn afscheid als stadsorganist van Haarlem ontvangt hij de Jos de Klerk-prijs Deze prijs is in het leven geroepen ter ere van zijn vader Jos de Klerk en bedoeld voor Haarlemmers die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan het culturele leven van de stad.

1991

Vanwege zijn verdiensten als componist van religieuze koormuziek ontvangt De Klerk de Nederlandse Koorprijs.

1992

Ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag op 4 oktober biedt het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek Albert de Klerk een liber amicorum aan dat onder de titel Klerke-werk wordt uitgegeven.

1998

Van de Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände ontvangt De Klerk de AEC Preise. Op 1 december, op weg naar huis van de St. Josephkerk waar hij iedere zondag nog speelt, overlijdt Albert de Klerk aan een hersenbloeding. In een in memoriam wordt zijn gevoel over de St. Josephkerk aangehaald: "De Joseph is de plaats waar ik het meest geweest ben in mijn leven. Als baby slaakte ik daar bij de doop mijn eerste kreetjes, ik hoop er ook mijn requiem te krijgen." Na zijn overlijden wordt de Andriessen/De Klerk Stichting opgericht, die als doel heeft de artistieke nalatenschap van deze musici levend en toegankelijk te houden door ieder jaar in Haarlem een aantal concerten te organiseren of te ondersteunen.