all works

1 work in Donemus catalogue

popular works

The rhythm of mother earth : variaties voor beiaard, 1988 / Joke Brandsma

Genre: Chamber music
Subgenre: Carillon
Instruments: car

latest edition

The rhythm of mother earth : variaties voor beiaard, 1988 / Joke Brandsma

Genre: Chamber music
Subgenre: Carillon
Instruments: car

 

composer

Brandsma, Joke

Nationality: Netherlands
Date of birth: 1959-01-01
Date of death: 2017-04-20

1959

Joke Brandsma werd geboren op 29 september 1959 te Heerenveen.

Opleiding
Zij studeerde orgel in Leeuwarden bij Anco Ezinga en behaalde in 1982 de onderwijsakte B. Zij vervolgde haar orgelstudie aan het Arnhems conservatorium (onder leiding van Hans van Nieuwkoop) en sloot deze af met het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus. In 1985 begon zij haar studie aan de Nederlandse Beiaardschool. Tevens studeerde zij aan het Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht met als hoofdvak koordirectie.

Activiteiten
Joke Brandsma is werkzaam als cantor-organiste in de Hervormde Diakonessenkerk te Arnhem. Zij geeft beiaardconcerten gedurende de zomermaanden en vervangt in vele plaatsen beiaardiers. Zij werkte mee aan het Orgelboek bij de 491 Gezangen (Boekencentrum, Den Haag 1985).

Composities
Joke Brandsma schreef onder meer: Miserere mihi (1979) en Lutum fecit (1985), twee motetten op gregoriaanse thema's voor 5-stemmig koor a cappella - koraalmotet Nun komm der Heiden Heiland, voor 4-stemmig koor en hobo (1979/88) - The Yusuf Flower, voor zangstem (sopraan) en obligaat klavecimbel (1987), een Perzisch kwatrijn in een Engelse vertaling van E.H. Whinfield - The Rhythm of Mother Earth, variaties voor beiaard (1988). Verder verschillende liedbewerkingen voor orgel, koor of beiaard.

Prijzen
Joke Brandsma was in 1981 tweede-prijswinnaar op het orgelconcours voor oude muziek te Zeerijp (Groningen). In juni 1987 behaalde zij de eerste prijs van het beiaardconcours voor studerende beiaardiers in Eindhoven.

1990